Home Introductie Dagbestedeing Ons hulpaanbod Missie en Visie Contact


Smiley face

IBE THUISZORG

Old Peoples Picture

Dagbesteding

Dagbesteding Een goede invulling van de dag is nodig om zo veel mogelijk lichamelijk en geestelijk gezond te blijven. Dagbesteding heeft onder meer een positief effect op uw zelfredzaamheid en het behoud van sociale contacten. Dagbesteding betekent voor iedereen iets anders. De een heeft genoeg aan een goed gesprek, de ander kijkt tevreden op de dag terug na een bezoek aan zijn hobbyclub of als hij heerlijk heeft gegeten. Binnen Ibethuizzorg! worden allerlei activiteiten aangeboden afgestemd op uw wensen. Ook hebben we speciale activiteiten voor cliënten die door hun beperkingen niet aan alle activiteiten mee kunnen. Ze zijn afgestemd op de behoeften van de cliënt en maken deel uit van het zorgplan.

Dagbehandling

Wat is het?

Als u zelfstandig woont en u heeft lichamelijke of geestelijke beperkingen of klachten, dan kunt u naar onze dagbehandeling komen. Bijvoorbeeld als u moet revalideren na een CVA, een operatie, zoals een nieuwe heup, of als u de ziekte van Alzheimer heeft. U kunt, gedurende één of meerdere dagdelen per week terecht voor dagbehandeling. Samen met uw behandelaars werkt u aan uw herstel. Of -als herstel niet mogelijk is- leert u om te gaan met uw beperking, zodat u weer zo goed als mogelijk kunt functioneren. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten en de maaltijd gebruiken.

Wat doen we?

Een behandeling is voor iedereen verschillend. U kunt van alle ondersteuning gebruik maken, zoals ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, psychologische- en activiteitenbegeleiding. Daarnaast is er ook aandacht voor dagelijkse bezigheden zoals eten, verzorging, lopen, opstaan, naar het toilet gaan en het uitoefenen van hobby’s. Alles om u weer voor uzelf te laten zorgen. U kunt individuele therapie krijgen, maar ook deelnemen aan groepstherapieën.
Thuiszorg
Samen met u stellen wij een zorgplan op. Hierin leggen wij vast welke zorg u nodig heeft en wat u zelf kunt doen. Dit plan bespreken wij regelmatig met u.
Thuiszorg

Snow


Nieuwsbrief

nullSpecialistische Zorg Thuis

Soms is er specialistische zorg, hulp, apparatuur, vaardigheden of kennis nodig bij een ziekte of aandoening. Dan kan zijn na een ziekenhuisopname, als u een chronische ziekte heeft of als het leven even niet zo loopt als u zou willen. Onze verpleegkundigen komen bij u thuis om u te helpen en bij te staan in uw ziekte of aandoening. Zij geven advies, voorlichting en instructie in uw eigen woonomgeving.

Begeleiding na een beroerte/CVA

Wat Is Het?

en beroerte of CVA (Cerebro Vasculair Accident) betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Een beroerte kan op twee manieren ontstaan:
• door een herseninfarct; een bloedprop of dichtslippen van bloedvat (atherosclerose) zorgt voor verstopping in een ader, waardoor een deel van de hersenen tijdelijk geen of te weinig zuurstof krijgt. Dit hersendeel sterft daarom af.
• door een hersenbloeding; de wand van een bloedvat knapt of scheurt open. Een voorbijgaande aanval door een zuurstoftekort in de hersenen wordt een TIA (Transient Ischaemic Attack) genoemd. Een TIA kan dezelfde verschijnselen veroorzaken als een CVA, alleen verdwijnen deze weer. Na een CVA zal uw leven en dat van uw naasten veranderen. Het oppakken van het dagelijks leven na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis is niet altijd even makkelijk. Wellicht zit u met vragen als ‘kan ik mijn spraakvermogen terugkrijgen?’ of ‘kan ik ooit weer sporten, nu de linkerkant van mijn lichaam is verlamd’. Onze CVA verpleegkundige kan u daar antwoord op geven.

Geestelijke zorg

Wat Is Het?

De overgang van uw eigen huis naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis is niet altijd even makkelijk en kan allerlei vragen en gevoelens met zich meebrengen. Zoals het verlies van lichamelijke en/of geestelijke vitaliteit, het leven met een handicap, andere levensvragen of verliessituaties waar u eerder mee te maken had. De geestelijk verzorger bespreekt de veranderingen met u die in uw leven plaatsvinden.
+
Neem Contact Met Ons Op

Locatie

Bonte Kraai, Kraaiennest 68,1104 CD, Amsterdam Nederland

06-109-555-38, 068-701-3876

Info@ibethuiszorg.nl

KVK-nummmer: 71367586