Home Introductie Dagbestedeing Ons hulpaanbod Missie en Visie Contact


Smiley face

IBE THUISZORG

COPYRIGHT

© Copyright Stichting ibe thuizzorg. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Stichting ibethuiszorg.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting ibethuiszorg of zijn gelicenceerd aan IBE THUISZORG.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting ibethuiszorg of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: '©Copyright Stichting ibe thuiszorg', mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Stichting ibe thuiszorg voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.


Neem Contact Met Ons Op

Locatie

Bonte Kraai, Kraaiennest 68,1104 CD, Amsterdam Nederland

06-109-555-38, 068-701-3876

Info@ibethuiszorg.nl

KVK-nummmer: 71367586