Skip to content IBETHUISZORG PAGINA | VOOR UW THUISZORGDIENSTEN
Home Introductie Dagbestedeing Ons hulpaanbod Missie en Visie Contact


Smiley face

IBE THUISZORG

Thuiszorg

INTRODUCTIE

Ibe Thuiszorg stelt u in staat zo lang mogelijk thuis te wonen. Wanneer dat noodzakelijk is, bieden wij u hulp.
Omdat u ouder wordt, of ziek bent. Of als u een handicap hebt.
Onze wijkverpleegkundigen en vorzorgenden helpen u het best mogelijke uit het dagelijks leven te halen.
Ibethuiszorg biedt ondersteuning aan (multiculturele/immigranten)gezinnen die niet goed in staat zijn om zelfregie en de regie over het leven te krijgen. ibethuiszorg speelt in op de culturele achtergrond van cliënten en weet hiermee om te gaan. Onze ondersteuning is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënt,
dit doen we met behulp van de Zelfredzaamheids-Matrix (ZRM) als uitgangspunt.
Hierbij wordt gekeken naar de score op dat moment op de verschillende leefgebieden van de cliënt(inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie). Hierdoor boeken we veel successen op o.a.het gebied van uitbreiden van netwerken, psyche-educatie in eigen taal, materiële en praktische ondersteuning, aansluiting vinden in de multiculturele samenleving, inburgeringtrajecten middels maatjesprojecten.

IBETHUISZORG PAGINA | VOOR UW THUISZORGDIENSTEN | CONTACT MET ONS OP |

Ibe Thuiszorg stelt u in staat zo lang mogelijk thuis te wonen. Wanneer dat noodzakelijk is, bieden wij u hulp.Omdat u ouder wordt, of ziek bent.


ibethuiszorg biedt deze ondersteuning onder andere in:
• Amsterdam en omstreken
• Ijmuiden gebied
• Zuid Kennemerland
• Zaanstreek en Waterland
• Haarlemmermeer
Er zijn regelmatig afspraken met een begeleider. Samen wordt er gewerkt aan de doelen die zijn vastgesteld in overleg met de gemeente waar je woont. Deze doelen zijn terug te vinden in de beschikking van de gemeente. De begeleider luistert naar de vragen en verhalen. Om de gestelde doelen te bereiken worden er samen afspraken gemaakt. Naast het contact thuis kan er ook gebruik gemaakt worden van digitaal contact middels beeld bellen.


Follow us on Facebook


Nieuwsbrief

null

+
Neem Contact Met Ons Op

Locatie

Hoogoord 62, 1102CC Amsterdam Nederland

06-109-555-38, 068-701-3876

Info@ibethuiszorg.nl

KVK-nummmer: 71367586